Tehtävä open blogista

Mitä tarkoitetaan?
a) Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista mielipiteitä ja vastaanottaa niitä. Monissa eri maissa se kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslain 12. pykälässä.

b) Lehdistöllä on julkaisuvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että lehden toimituksella tai omistajalla on oikeus valita, mitä lehteen painetaan.

Missä tapauksissa sananvapautta voidaan rajoittaa?
Sananvapautta voidaan rajoittaa kuvaohjelmien osalta, jos se on tarpeen lasten suojelemiseksi.

Millä perusteilla Valtion elokuvatarkastamo asettaa elokuville ikärajat?
Jotkut saattavat olla lapsen kehitykselle haitallista aineistoa

Mitä asioita kuuluu hyvään journalistiseen tapaan?
Kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta.

Mikä on JSN ja mitä se tekee?
Julkisen sanan neuvosto, jonka tehtävä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaan.

a) ei
b) ei
c) ei
d) ei
e) ei
f) ei

Mitkä ovat mediataidon osa-alueet?
Kriittinen median käyttö, Median taustarakenteiden tuntemus, Tekniset taidot, Medialukutaito, Viestintätaidot ja Informaatiotulvan hallinta.

Mitä tarkoittavat käsitteet fakta,fiktio ja faktio?
Fakta on tosi asia. Fiktio ei ole totta. Faktio tarkoittaa todellisuuden ja mielikuvituksen sekoitetta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s